CAROPHYLL RED 10%

Sắc tố đỏ

Thông tin sản phẩm: 

                                  * Cung cấp sắc tố Cathaxanthin tạo màu sắc cho lòng đỏ trứng, da & chân của gia cầm.

                                  * Sản phẩm có tính ổn định cao, hoạt tính sinh học được đảm bảo trong quá trình chế biến và bảo quản thức ăn.

                                  * Màu sắc đáng tin cậy, chất lượng ổn định.