CAROPHYLL RED 1%

Sắc tố đỏ

Thông tin sản phẩm: Cung cấp sắc tố Cathaxanthin tạo màu sắc cho lòng đỏ trứng, da & chân của gia cầm.