SOBEZYME

Thông tin sản phẩm: 

                                * Hỗn hợp bao gồm: Enzyme tiêu hóa tinh bột, xơ, Phytase. Enzyme tiêu hóa Protein

                                *  Cải thiện tiêu hóa, tiết kiệm chi phí thức ăn.