BTRAXIM 2C -FE220

Thông tin sản phẩm:

                       * 100% hữu cơ ở dạng Chelate ( hợp chất kim loại với Glycine)

                       * Một dạng hợp chất đặc biệt có tỷ lệ khoáng cao (Sắt 22%)

                       * Phân tử nhỏ, hấp thu nguyên vẹn trong quá trình tiêu hóa.

                       * Độ hòa tan tuyệt vời trong nước ở các trạng thái PH khác nhau.

                       * Hạt đồng nhất, không bụi, không mùi.