BTRAXIM 2C -ZN 260

Thông tin sản phẩm:

                      * 100% hữu cơ ở dạng Chelate ( hợp chất kim loại với Glycine)

                      * Một dạng hợp chất đặc biệt có tỷ lệ khoáng cao (Kẽm 26%)

                      * Phân tử nhỏ, hấp thu nguyên vẹn trong quá trình tiêu hóa.

                      * Độ hòa tan tuyệt vời trong nước ở các trạng thái PH khác nhau.

                      * Hạt  đồng nhất, không bụi, không mùi.