BTRAXIM PRO2

Khoáng hữu cơ hỗn hợp

Thông tin sản phẩm: 

                 * Hỗn hợp khoáng Glycine kẽm + Glycine sắt + Glycine Mangan + Glycine Đồng + Chromium Picolinate + Ethylenediamie dihidriodide.

                 * Phân tử nhỏ, hấp thu nguyên vẹn trong quá trình tiêu hóa.

                 * Độ hòa tan tuyệt vời trong nước ở các trạng thái PH khác nhau.

                  * Hạt đồng nhất, không bụi, không mùi.