MTOX PLUS

Hấp phụ đa độc tố

Thông tin sản phẩm : 

                                * MTOX+ là hỗn hợp bao gồm khoáng sét montmorillonite, đất Diatomite, thành tế bào nấm men  và chiết xuất tảo biển.

                                * Hấp thụ rất hiệu quả độc tố nấm mốc Mycotoxin, có thể hấp thụ các độc tố có kích thước lớn.

                                * Cải thiện tốc độ tiêu hoá và độ nhầy, bảo vệ và ổn định thành ruột