MTOX

Hấp phụ độc tố nấm mốc

Thông tin sản phẩm:

                                     * Hỗn hợp bao gồm thành phần khoáng sét tự nhiên và hợp chất hữu cơ.

                                     * Giúp phòng các bệnh do độc tố nấm mốc trong thức ăn.

                                     * Phòng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do độc tố Mycotoxin trong thức ăn chăn nuôi.