SOBEMIX 31

Dùng cho cút đẻ, gà đẻ

Thông tin sản phẩm: Cung cấp vitamin và khoáng chất tiêu chuẩn cho cút đẻ, gà đẻ