SOBEMIX 22

Dùng cho gà thịt

Thông tin sản phẩm : Cung cấp vitamin và khoáng chất tiêu chuẩn cho gà thịt