SOBEMIX 61

Dùng cho bò sữa

Thông tin sản phẩm : Cung cấp vitamin và khoáng chất tiêu chuẩn cho bò sữa trong điều kiện chăn nuôi tập trung.