SOBEMIX 13

Dùng cho heo nái giống

Thông tin sản phẩm: Cung cấp vitamin và khoáng chất tiêu chuẩn cho heo nái giống siêu nạc