RONOZYME PROACT

 Enzyme tiêu hóa Protein

 

Thông tin sản phẩm: 

                                    * Chứa Enzyme Protease

                                    * Cải thiện khả năng tiêu hóa Protein, giảm tiêu chảy.

                                    * Duy trì năng suất vật nuôi , tiết kiệm chi phí thức ăn.

                                    * Giảm lượng Ni tơ thải ra môi trường.