VEVOVITALL

Thông tin sản phẩm:

                        * Giảm PH đường ruột, ức chế hoạt động của vi khuẩn có hại.

                        * Cải thiện tính ngon miệng của thức ăn.

                        * Giảm phóng thích Amoniac trong nước tiểu.