CRINA

Thông tin sản phẩm:

                       * Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

                       * Cải thiện tiêu hóa, tăng tỷ lệ chuyển đổi thức ăn.