Nhóm

  • NHAI LẠI

    Các loại sản phẩm dành cho trâu bò  bổ sung vào thức ăn, nâng cao khả năng tiêu...

  • GIA CẦM

    Hỗ trợ trong trường hợp stress, bệnh, kích thích tiêu hóa, giúp gia súc, gia cầm tăng trọng nhanh...

  • THỦY SẢN

    Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm cá. Giups hấp thụ tiêu hóa tốt các chất dinh dưỡng ...