SOBEMIX 40

Dùng cho vịt con, vịt thịt

Thông tin sản phẩm: Cung cấp Vitamin và khoáng chất tiêu chuẩn cho vịt con, vịt thịt.