SẮC TỐ

Nhóm sản phẩm khác

 • PREMIX

  Products help improve the efficiency of raising, raising productivity

 • ENZYME

  Giúp giải phóng dưỡng chất & sử dụng đa dạng nguyên liệu, tiết kiệm giá thành.

 • Eubiotic

  Nâng cao sức khỏe đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, tăng cường tiêu hóa hấp thu.

 • KHOÁNG HỮU CƠ

  Khoáng hữu cơ dạng Chelate tăng cường sự hấp thu sinh học, giảm thiểu lượng khoáng vô cơ thải ra môi trường

 • PHỤ GIA KHÁC

  Tăng thêm mùi thơm, sự hấp dẫn của thức ăn, tối ưu hóa tác động bền vững và hấp dẫn của hương vị

 • HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC

  Ngăn ngừa nhiều loại độc tố, tránh tác động tiêu cực của độc tố nấm mốc đến vật nuôi.